25 Haziran 2012 Pazartesi

Roboski (Ortasu) Katliamı Raporu

Hadisenin vuku bulmasından sonra olaydan haberdar olan platformumuzun Hakkari ili üyelerinden oluşan bir ekip 29.12.2011 tarihinde saat 13.30 da Roboski'ye doğru hareket etmişlerdir. Platform üyelerimiz saat 16: 15 civarında Gülyazı (Bujeh) ve Ortasu (Roboski) köylerine ulaşmışlardır. Köyde sadece kadınlar kaldığından ve cenazeler ile birlikte tüm köylüler Şırnak ili Uludere ilçesine gittiğinden dolayı ekibimizde ilçeye gitmek için yola koyulmuştur. Saat 17:15 civarında Uludere Devlet hastanesine ulaşılmış ve o gece hastane ve sonraki günde olay yeri ile cenaze definleri izlenimleri rapor halinde hazırlanmaya çalışılmıştır. Rapor aynı zamanda fotoğraf ve kamera çekimleri ile de belgelenmiştir. Bu görüntüler ufkumuz.com sitesinde ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.  

17 Haziran 2012 Pazar

Öze Dönüş Platformu Kuruluş Mutabakat Metni


ÖZE DÖNÜŞ PLATFORUMU MUTABAKAT METNİ
ÖZE DÖNÜŞ PLATFORMU 1. OLAĞAN GENEL KURULU
MADDE 1
PLATFORFUM ADI: ÖZE DÖNÜŞ PLATFORMU
5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 2/F Maddesi ile 25. Maddesi ve Dernekler Yönetmeliğinin 94. Maddesi gereğince aşağıda isim ve ünvanları yazılı dernekler tarafından aynı amacı gerçekleştirmek üzere Öze Dönüş Platformu kurulmuştur.

16 Haziran 2012 Cumartesi

Öze Dönüş Platformu Kürd Sorunu Çözüm Önerileri

Kürd sorununa çözüm arayışları, terör ve terörist bağlamında değil, kimlik bağlamında ve Türkiye’deki halkların birlikte yaşamı temelinde ele alınmalıdır. Birlikte yaşam temelinde çözüm aramanın, diğer muhtemel alternatiflerden daha sağlıklı, kendi gerçeğimize daha uygun ve halkın maslahatına daha yakın olduğunu destekleyen ve gerekli kılan önemli nedenler vardır: 

Birincisi, Türkiye siyasî coğrafyasında yaşayan halklar İslam dünyası havzasına mensuptur. Dinî, kültürel ve siyasî açıdan İslam dünyasının tarihî tecrübesi, halkların birlikte yaşamını içeren yönetim modellerini gerektirmektedir.